Provozní řád

1. Rezervace haly je závazná.

2. Rezervace může být zrušena nejpozději sedm dní předem.

3. Je-li rezervace zrušena po lhůtě sedmi dnů, objednavatel hradí storno poplatek ve výši 100% ze stanovené ceny objednávky.

4. Každá objednaná časová jednotka je včetně manipulačního času, potřebného na chystání náčiní. Náčiní si návštevníci chystají sami.

5. Návštěvníci haly a posilovny jsou povinni, se před vstupem do haly a posilovny přezout do předepsané sportovní obuvi (čistá sálová obuv se světlou podrážkou).

6. Každý návštěvník sportovní haly obdrží při vstupu na recepci klíč od skříňky. Tento klíč je povinen při odchodu vrátit na recepci. Za odložené věci v šatně provozovatelé sportovní haly NERUČÍ!!!

7. Návštěvníci haly a posilovny jsou povinni dodržovat zaplacený čas.

8. V prostorách haly a posilovny jsou návštěvníci povinni udržovat pořádek a čistotu. Veškěré půjčené náčiní musejí návštěvníci uklízet zpět na své místo.

9. Ve sportovní hale je zákaz konzumace vlastních donesených nápojů.